Kontakta Netsmart

Välkommen att höra av dig till oss, vi hjälper gärna till! 

 

Om Netsmart

+46 (0)10-150 06 00

Kontakta oss


Netsmart Stockholm

Vretenvägen 10

171 54 Solna

Tel: +46 (0)10-150 06 00

Netsmart Malmö

Borrgatan 17
211 24 Malmö

Tel: +46 (0)10-150 06 00

Netsmart Karlskrona

Järavägen 6
371 49 Karlskrona

Tel: +46 (0)10-150 06 00

Om Netsmart AB

Netsmart svensk distributör

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, AVerVision och ErgoXS. Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support.

 

Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och undervisning samt ökar användningen av befintliga resurser.

 

Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen.

Netsmart AB ställer tydliga krav på sina SMART ackrediterade återförsäljare:

En av Netsmart ackrediterad återförsäljare:

  • ska klara ett kreditgodkännande samt ha förutsättningar för att verka inom branschen
  • ska ha kunnig personal inom AV/IT-området inom produkt, service, support och installation
  • ska arbeta med god företagsetik innefattandes socialt och ekonomiskt ansvarstagande
  • genomgår SMART ackrediteringsprogram vad gäller sälj- och teknisk utbildning på lösningar från SMART
  • innehar demoutrustning som gäller för aktuell målgrupp (skola och/eller företag)

Netsmart AB siktar till långsiktiga affärsrelationer som gagnar kunden. Vi samarbetar inte med parter som söker kortsiktiga vinster.

Netsmart miljöpolicy

Netsmart tar miljöansvar

  • Netsmarts agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön
  • Våra leverantörer utvecklar kontinuerligt sina produkter med tanke på miljöpåverkan
  • Vi strävar efter att öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos vår personal
  • Övriga produkter i vår verksamhet köps alltid in med miljöhänseende
  • Netsmart tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som berör verksamheten


Trycksaker och emballage

Netsmart väljer alltid Svanmärkta trycksaker, emballage med mer, i första hand. Emballaget är så gott som 100% återvunnet papper.

Källsortering

Vi tillämpar ett återvinningsprogram där källsortering sker i samråd med hyresvärd.

 

Samarbete med El-kretsen

Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter i enlighet med SFS 2005:209. Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-retur återvinningsstationer inom Sveriges gränser.

 

Producentansvar

Netsmart är anslutet till FTI vilket innebär att vi betalar förpackningsavgifter och att vi därmed tar vårt producentansvar för återvinning av våra produktförpackningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.