Interaktiva lösningar för mötesrum och klassrum

Netsmart distribuerar högkvalitativa produkter

som inspirerar till samarbete och kommunikation och

ökar användandet av befintliga resurser inom skola, universitet, företag och organisationer.