Netsmart tar ansvar

Miljöpolicy
  • Företagets agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön
  • Våra leverantörer utvecklar kontinuerligt sina produkter med tanke på miljöpåverkan
  • Vi strävar efter att öka kunskapen och höja miljömedvetandet hos vår personal
  • Övriga produkter i vår verksamhet köps alltid in med miljöhänseende
  • Företaget tillämpar gällande miljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som berör verksamheten

 

Källsortering    

Vi tillämpar ett återvinningsprogram där källsortering sker i samråd med hyresvärd

 

Samarbete med El-kretsen

Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter i enlighet med SFS 2005:209.

Använda och kasserade produkter kan lämnas vid El-retur återvinningsstationer inom Sveriges gränser. För vidare information om närmaste mottagningsstation ber vi Er kontakta El-retur genom att besöka www.el-kretsen.se via Internet.

 

Trycksaker och emballage

Svanmärkta trycksaker, emballage med mer, väljs alltid i första hand.

Emballaget är så gott som 100% återvunnet papper.

 

Producentansvar

Netsmart är anslutet till FTI vilket innebär att vi betalar förpackningsavgifter och att vi därmed tar vårt producentansvar för återvinning av våra produktförpackningar. Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden.

Vill Du veta mer om FTI så besök www.ftiab.se.

 

Frågor

Vill Du veta mer om vårt miljötänkande eller har frågor ber vi Dig kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Netsmart Stockholm

Vretenvägen 10
171 54  Solna
Tel: +46 (0)10-150 06 00
Fax: +46 (0)8-98 52 21

Netsmart Malmö

Borrgatan 17
211 24 Malmö
Tel: +46 (0)10-150 06 00
Fax: +46 (0)8-98 52 21

Netsmart Karlskrona

Järavägen 6
371 49 Karlskrona
Tel: +46 (0)10-150 06 00
Fax: +46 (0)8-98 52 21

Go to top